Rozvoz Petržalka, Nivy, Staré mesto — 0,50 €.
Akcie na pizzu sa nedajú kombinovať.

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP Pizza Luigi

1. Objednávka

Minimálna objednávka musí byť v hodnote nad 4€. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť telefonický na tel. číslach 02/62410619, 0902486631, 0908045877, alebo osobne ju stornovať priamo na príslušnej prevádzke Luigi Pub , Lachová 37, Bratislava.

Platba

Platbu je možné zrealizovať:

a/ Osobne na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.pizzaluigi.sk), prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami .

b/ Pre platbu na faktúru je potrebné vopred požiadať písomnou formou a túto žiadosť zaslať na email luigipizza@luigipizza.sk Po schválení bude zákazník zaradený medzi zákazníkov platiacich na faktúru. Splatnosť faktúry je 14 dní, prípadne dohodou.

c/ 24PAY (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky, možné je zaplatiť aj kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD vydané akoukoľvek oficiálnou bankovou inštitúciou.)

2. Dodacie a platobné podmienky

 • V prípade dodania kuriérskou službou Pizza Luigi - cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy na www.pizzaluigi.sk

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min . Vo výnimočných prípadoch sa doba čakania na objednávku zvyšuje na 2 hodiny. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok, prípadne na požiadanie faktúru
 • písomnou formou na email luigipizza@luigipizza.sk
 • prostredníctvom kuriéra Pizza Luigi
 • osobne na prevádzke počas otváracej doby

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované

telefonicky denne v čase od 10:00 do 22:00 na tel. č. 02/62410619, 0902486631, 0908045877

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra Pizza Luigi
 • Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 10 dní dobropisom na účet platiteľa