Rozvoz Petržalka, Nivy, Staré mesto — 0,50 €.
Akcie na pizzu sa nedajú kombinovať.

Dôležité informácie

Vážení zákazníci, naši kuriéri majú právo od Vás neprebrať gastro lístok nasledovnej hodnoty a značky, pokiaľ na ňom nebudú jasne viditeľné všetky znaky originality.

Aktuálna čakacia lehota na vašu objednávku sa zobrazí na úvodnej strane po kliknutí na našu stránku a pri zadávaní kontaktných údajov do objednávkového formulára. Potvrdením vašej objednávky s ňou automaticky súhlasíte.

Kuriéri Vám volajú v dostatočnom predstihu, aby ste boli pripravení na prevzatie objednávky. Do budov nevchádzajú a na zvončeky nezvonia. Preto vás prosíme, aby bolo číslo na váš mobil v poriadku a oni nemali problém sa vám dovolať. V opačnom prípade je objednávka automaticky stornovaná.

Čas doručenia objednávky platí až od otváracích hodín!

Dovoz cigariet, nealka a alkoholu - bez jedla (samostatnú polievku neakceptujeme ako jedlo) 2,70€ + dovozné podľa lokality.

Email so súhrnom objednávky je čisto automatický, preto Vás prosíme aby ste naň neodpovedali.

Pre zmenu alebo úpravu vašej objednávky použite naše telefónne čísla.